ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός
Σελίδες:  1  2  3  
Χωροταξική Οργάνωση Θριάσιου Πεδίου: Ανάδειξη των αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικές παρεμβάσεις - Ανάλυση δεδομένων και σύνταξη χωροταξικών σχεδίων, Περιοχές Στρατηγικής σημασίας για την Αττική στο πλαίσιο του ΡΣΑ
Αναθεώρηση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Κρήτης
Αξιολόγηση και Αναθεώρηση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης. Ανάθεση από το ΥΠΕΚΑ, 2012.
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Ζωγράφου - Αττικής
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης ήταν: η χωροταξική θεώρηση του Δήμου, η αναπτυξιακή φυσιογνωμία του Δήμου, τα δεδομένα του χώρου και του περιβάλλοντος, η πολεοδομική οργάνωση, η χωροταξική οργάνωση του Δήμου και τις χρήσεις γης, η αξιολόγηση δεδομένων, προβλημάτων και προοπτικών, οι αναπτυξιακές τάσεις και τα προβλήματα συνολικά στην χωρητικότητα, την δομή, κλπ παραμέτρους, οι εναλλακτικές προτάσεις – εκτίμηση βασικών προγραμματικών μεγεθών.
Αναθεώρηση - Επέκταση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου
Αφορούσε τους Δήμους Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αγριάς, Αισωνίας, Ιωλκού, Πορταριάς. Αντικείμενο του έργου ήταν: η Χωροταξική Θεώρηση του Π.Σ Βόλου, Η Αναπτυξιακή Φυσιογνομία του Π.Σ.Βόλου,τα Δεδομένα του Χώρου και του Περιβάλλοντος ,η Πολεοδομική Οργάνωσηκαι Υφιστάμενες Χρήσεις Γης Οικισμών, η Αξιολόγηση Δεδομένων Υπάρχουσας Κατάστασης, Προβλημάτων και Προοπτικών, Εναλλακτικά Σενάρια-Βασικά Προγραμματικά μεγέθη.
Μελέτη Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου
Η Μελέτη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» του ΥΠΕΧΩΔΕ και ειδικότερα στο Μέτρο 7.1 «Χωροταξία – Πολεοδομία», του οποίου ένας από τους στόχους είναι η εκπόνηση Μελετών Ρυθμιστικών Σχεδίων, για την υποστήριξη των αντίστοιχων Οργανισμών, οι οποίοι προβλέπεται να δημιουργηθούν στους εθνικούς αστικούς πόλους Βόλος, Λάρισα, Πάτρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο και Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη, σε εφαρμογή των επιλογών του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου.
Μελέτη Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου
Αντικείμενο της μελέτης είναι η προώθηση της θεσμοθέτησης του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης.
ΣΧΟΟΑΠ τμήματος του Δήμου Αγ. Νικολάου, Λασηθίου Κρήτης
Σχέδιο Οικιστικής Ανάπτυξης Ανοικτής Πόλης.
Μελέτη Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμενικού Συστήματος της Ανατολικής Ελλάδας
Σκοπός της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός που θα εφαρμοσθεί για την ανάπτυξη και η κατάταξη σε συστήματα ομοειδών δραστηριοτήτων των λιμένων της Ανατολικής Ελλάδος (Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Βόλος, Ραφήνα, Λαύριο, Ελευσίνα).
Προετοιμασία Φακέλου Δημιουργίας Β.Ε. ΠΕ. Δήμου Σερρών
Επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) για την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος Ζ.Ε.Π. Κοζάνης
Οικονομικό μέρος του φακέλου υποψηφιότητας της Πάτρας για τους Μεσογειακούς αγώνες του 2009
Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής
Σελίδες:  1  2  3  

 

Δημοσιεύσεις μας
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
Περισσότερα
Επιπτώσεις μείωσης ΦΠΑ εστίασης από 23% σε 13%
Περισσότερα
ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΟΛΙΒΙΑΝΕΣ ΑΝΔΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟΥ
Περισσότερα
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: Μείωση Τζίρου-Απασχόλησης 2010-2011, Μέτρα για την ανεργία
Περισσότερα
2009 - 2011: Πτώση στην οικοδομή
Περισσότερα
ΟΜΙΚΡΟΝ AE© - 2017