ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Επιχειρηματικά Σχέδια και Επενδύσεις
Σελίδες:  1  2  
Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση Μηχανογραφημένου Συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την Οικονομική Ανάλυση της Χρήσης Ύδατος και την Εφαρμογή των Πολιτικών Τιμολόγησης Ύδατος και Ανάπτυξη Πολιτικών Τιμολόγησης Ύδατος
Αντικείμενο της ΟΜΙΚΡΟΝ είναι: 1. Ανάλυση χρηματοοικονομικού κόστους υπηρεσίας παροχής νερού ύδρευσης. 2. Ανάλυση χρηματοοικονομικού κόστους υπηρεσίας παροχής νερού άρδευσης. 3. Ανάλυση χρηματοοικονομικού κόστους υπηρεσίας παροχής ανακυκλωμένου νερού. 4. Πολιτικές τιμολόγησης στην υπηρεσία παροχής νερού ύδρευσης. 5. Πολιτικές τιμολόγησης στην υπηρεσία παροχής νερού άρδευσης. 6. Πολιτικές τιμολόγησης στην υπηρεσία παροχής νερού ανακυκλωμένου νερού.
Οικονομοτεχνική Μελέτη δημιουργίας ΒΙ.ΠΕ. Βόρειας Εύβοιας
Η εταιρεία ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΕ, ως κύριος ιδιοκτήτης των πρώην εγκαταστάσεων Σκαλιστήρη στην περιοχή Μαντουδίου Βότειας Εύβοιας ανέθεσε σε σύμπραξη μελετητικών γραφείων τη δημιουργία φακέλου για την κήρυξη της ιδιοκτησίας ως Επιχειρηματικού Πάρκου. Το Επιχειρηματικό Πάρκο εγκρίθηκε με την ΚΥΑ Αριθμ. Φ/Α.5.33/15088/945 (ΦΕΚ 3540/31-12-2012) ως υποδοχέας βιομηχανιών Υψηλής και Μέσης όχλησης και εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα ή/και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περιλαμβάννει επίσης και τις λιμενικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτησή της. Η ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ κάλυψε επιχειρηματική, χρηματοοικονομική και κοινωνική ανάλυση που περιέλαβε ο εγκριθείς φάκελος.
Επενδυτικό σχέδιο για την αξιοποίηση παραλιακού οικοπέδου 2.270 τ.μ. στην δυτική παραλία της πόλης του Ρεθύμνου
Επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ (2005 - 2008)
Σύμβαση με τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ)
Επί δύο χρόνια συντόνιζε και κατήφθυνε το έργο έρευνας και ανάλυσης του ΣΕΒ σε θέματα οικονομίας και βιομηχανίας.
Σχέδιο αναδιοργάνωσης Υπηρεσίας Καθαριότητας Δήμου Κώ
Επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) για την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος Ζ.Ε.Π. Κοζάνης
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου – Οίκος Επιχειρηματία
Υπηρεσίες Οικονομικού Συμβούλου για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κτιριακού έργου 26.000τ.μ. και οργάνωση Φορέα Διαχείρισης της εταιρείας ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε. στη Λάρισα
Τεχνικοοικονομική Μελέτη για την κατασκευή Αιολικού Πάρκου και την υπαγωγή της επένδυσης στα κίνητρα του Ν. 2601/98 της εταιρείας ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ
Επενδυτική πρόταση της εταιρείας ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ (1998)
Μελέτη Ίδρυσης και Επιχειρηματικό Σχέδιο Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου
Σελίδες:  1  2  

 

Δημοσιεύσεις μας
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
Περισσότερα
Επιπτώσεις μείωσης ΦΠΑ εστίασης από 23% σε 13%
Περισσότερα
ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΟΛΙΒΙΑΝΕΣ ΑΝΔΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟΥ
Περισσότερα
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: Μείωση Τζίρου-Απασχόλησης 2010-2011, Μέτρα για την ανεργία
Περισσότερα
2009 - 2011: Πτώση στην οικοδομή
Περισσότερα
ΟΜΙΚΡΟΝ AE© - 2017