ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Εκπαιδευτικά προγράμματα
Σελίδες:  1  2  
Ανάπτυξη 41 Επαγγελματικών Περιγραμμάτων
Το έργο αποτελούσε συνέχεια του έργου "Ανάπτυξη 19 επαγγελματικών περιγραμμάτων" με σκοπό την συστηματική ανάλυση και καταγραφή του περιεχομένου των επαγγελμάτων, καθώς και των τρόπων απόκτησης των απαιτούμενων προσόντων για την άσκησή τους. Το έργο ανατέθηκε από το ΕΚΕΠΙΣ/Υπουργείο Απασχόλησης σε σύμπραξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων (ΓΣΕΕ) και επιχειρήσεων όλων των μεγεθών (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ) το 2009. Η ΟΜΙΚΡΟΝ ανέλαβε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) που είναι το ερευνητικό κέντρο του ΣΕΒ, να κατευθύνει επιστημονικά και να συντονίσει 41 ομάδες μελέτης (μιας για κάθε επάγγελμα), εξασφαλίζοντας ενιαία μεθοδολογία, ποιοτικό έλεγχο και έγκαιρες παραδόσεις.
Ανάπτυξη 19 Επαγγελματικών Περιγραμμάτων
Αντικείμενο του έργου ήταν η συστηματική ανάλυση και καταγραφή του περιεχομένου των επαγγελμάτων, καθώς και των τρόπων απόκτησης των απαιτούμενων προσόντων για την άσκησή τους. Το έργο ανατέθηκε από το ΕΚΕΠΙΣ/Υπουργείο Απασχόλησης σε σύμπραξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων (ΓΣΕΕ) και επιχειρήσεων όλων των μεγεθών (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ) το Νοέμβριο 2007. Η ΟΜΙΚΡΟΝ ανέλαβε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) που είναι το ερευνητικό κέντρο του ΣΕΒ, να κατευθύνει επιστημονικά και να συντονίσει 19 ομάδες μελέτης (μιας για κάθε επάγγελμα), εξασφαλίζοντας ενιαία μεθοδολογία, ποιοτικό έλεγχο και έγκαιρες παραδόσεις.
Σεμινάρια για το Ευρώ του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Διαλέξεις στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Σεμινάριο Τεχνικοοικονομικών μελετών ΕΒΕΑ
Σεμινάριο τοπικού αναπτυξιακού προγραμματισμού Αναπτυξιακής Καρδίτσας
Σεμινάρια αξιολόγησης επενδύσεων και ερευνών αγοράς σε στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κοζάνης
Σεμινάρια αξιολόγησης επιπτώσεων τεχνικών έργων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)
Σεμινάρια αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων σε στελέχη επιχειρήσεων (Σύνδεσμος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)
Σεμινάριο αξιολόγησης επενδύσεων σε τραπεζικά στελέχη (Ένωση Ελληνικών Τραπεζών)
Γραφείο Δοξιάδη. Σεμινάριο για την ανάπτυξη της έρευνας και τη βελτίωση των επιστημονικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις μελέτες του γραφείου
Αθηναϊκό Κέντρο Επιχειρήσεων. Διδασκαλία Οικονομικών στο τμήμα Marketing
Σελίδες:  1  2  

 

Δημοσιεύσεις μας
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
Περισσότερα
Επιπτώσεις μείωσης ΦΠΑ εστίασης από 23% σε 13%
Περισσότερα
ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΟΛΙΒΙΑΝΕΣ ΑΝΔΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟΥ
Περισσότερα
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: Μείωση Τζίρου-Απασχόλησης 2010-2011, Μέτρα για την ανεργία
Περισσότερα
2009 - 2011: Πτώση στην οικοδομή
Περισσότερα
ΟΜΙΚΡΟΝ AE© - 2017