ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Διαχείριση προγραμμάτων - έργων
Nokia Siemens Networks: Συγχώνευση κτιρίων "Arcania" και "Areva" στην Αθήνα
Συγχώνευση κτιριακών εγκαταστάσεων δύο κτιρίων "Arcania" και "Areva" συνολικής έκτασης 2500 μ2 σε ένα με αξιοποίηση και χώρων του κτιρίου "Προμηθέως." Διαρυθμίσεις και βελτιώσεις στο κτίριο "Areva."
Nokia Siemens Networks: Βελτιώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων "Προμηθέως" στην Αθήνα
Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργου (project management) για τη βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας στην Αθήνα συνολικής επιφάνειας 7.000 μ2 και κόστους € 1,5 εκ.
Περιφέρεια Αττικής: Κατάρτιση προϋπολογισμού 2011
Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση Μηχανογραφημένου Συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την Οικονομική Ανάλυση της Χρήσης Ύδατος και την Εφαρμογή των Πολιτικών Τιμολόγησης Ύδατος και Ανάπτυξη Πολιτικών Τιμολόγησης Ύδατος στην Κύπρο
Αντικείμενο της ΟΜΙΚΡΟΝ είναι: 1. Ανάλυση χρηματοοικονομικού κόστους υπηρεσίας παροχής νερού ύδρευσης. 2. Ανάλυση χρηματοοικονομικού κόστους υπηρεσίας παροχής νερού άρδευσης. 3. Ανάλυση χρηματοοικονομικού κόστους υπηρεσίας παροχής ανακυκλωμένου νερού. 4. Πολιτικές τιμολόγησης στην υπηρεσία παροχής νερού ύδρευσης. 5. Πολιτικές τιμολόγησης στην υπηρεσία παροχής νερού άρδευσης. 6. Πολιτικές τιμολόγησης στην υπηρεσία παροχής νερού ανακυκλωμένου νερού.
Οικονομοτεχνική Μελέτη δημιουργίας ΒΙ.ΠΕ. Βόρειας Εύβοιας
Η εταιρεία ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΕ, ως κύριος ιδιοκτήτης των πρώην εγκαταστάσεων Σκαλιστήρη στην περιοχή Μαντουδίου Βότειας Εύβοιας ανέθεσε σε σύμπραξη μελετητικών γραφείων τη δημιουργία φακέλου για την κήρυξη της ιδιοκτησίας ως Επιχειρηματικού Πάρκου. Το Επιχειρηματικό Πάρκο εγκρίθηκε με την ΚΥΑ Αριθμ. Φ/Α.5.33/15088/945 (ΦΕΚ 3540/31-12-2012) ως υποδοχέας βιομηχανιών Υψηλής και Μέσης όχλησης και εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα ή/και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περιλαμβάννει επίσης και τις λιμενικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτησή της. Η ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ κάλυψε επιχειρηματική, χρηματοοικονομική και κοινωνική ανάλυση που περιέλαβε ο εγκριθείς φάκελος.
Δημιουργία Β.Ε. ΠΕ.-ΒΙΟ.ΠΑ Δήμου Σερρών
Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας – βιωσιμότητας σύμφωνα με τον Ν. 2545/97. Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ 69269/5387/90. Σύνταξη μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με τις 16374/3696/98 και Δ14ε/1362/93 αποφάσεις υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας για την έγκριση και στυγχρηματοδότηση από δημόσιες επενδύσεις. Υποστήριξη του φακέλου και τελική έγκριση. Υπηρεσίες υποστήριξης για την ίδρυση φορέα ΒΕΠΕ-ΒΙΟΠΑ με συμμετοχή Δήμου Σερρών (συνεισέφερε τη γη) και ιδιωτών επενδυτών (συνεισέφεραν μετρητά για την κατασκευή των έργων). Σήμερα έχει κατασκευαστεί η υποδομή και διατίθενται με επιτυχία τα οικόπεδα σε τοπικές επιχειρήσεις.
Επιχειρηματικό Σχέδιο Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου
Ανάθεση από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μελέτη σκοπιμότητας και επιχειρηματικό σχέδιο για το Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Τ.Π.Η) του Πανεπιστημίου. Χρηματοδοτήθηκε, υλοποιήιηκε και σήμερα φιλοξενεί περί τις 25 επιχειρήσεις κυρίως στους τομείς των νέων τεχνολογιών.
Υπηρεσίες Συμβούλου για κτιριακό έργο 200 οικιστικών μονάδων
Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου. Ανάλυση χρηματοροών. Πρόταση χρηματοδοτικών ρυθμίσεων. Πρόβλεψη αποδόσεων. Υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποιήσεων για λογαριασμό της εταιρείας ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ
Eπιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) για ανάπτυξη Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης
Ανάθεση από τη Δημοτική Επιχείρηση Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης. Εκπόνηση στρατηγικού – επιχειρησιακού σχεδίου. Περιλαμβάνει την κατασκευή 300 κατοικιών προς πώληση, Νομαρχιακού Μεγάρου, εμπορικού κέντρου, σχολείου, τουριστικής μονάδας με ξενοδοχείο και συνεδριακό κέντρο, συστήματα parking και λοιπών κοινόχρηστων κτηρί ων.
Εμπορευματικό Κέντρο της Εταιρείας ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε.
Σκοπός ήταν η εκπόνηση των μελετών και των εργασιών που απαιτούνται για τη σύνταξη και υποβολή πλήρους φακέλου υποψηφιότητας για τον καθορισμό Β.Ε.Π.Ε. σε ιδιοκτησία της ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. στα Οινόφυτα Βοιωτίας, όπως ορίζονται από το Ν. 2545/97 περί Β.Ε.Π.Ε και ειδικότερα από την ΚΥΑ 22303/788/98. Εκπονήθηκαν η διερεύνηση αγοράς και σκοπιμότητας στη συνέχεια δε το έργο ανελήφθη από την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕΤΒΑ, θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς.
Μελέτη σκοπιμότητας αξιοποίησης Χώρων Ιπποδρόμου στο Φαληρικό Δέλτα
Ανάθεση από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν αναπτύξεις για ξενοδοχείο, συνεδριακό κέντρο, πολιτιστικούς χώρους χώρους πολλαπλών χρήσεων, parking.

 

Δημοσιεύσεις μας
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
Περισσότερα
Επιπτώσεις μείωσης ΦΠΑ εστίασης από 23% σε 13%
Περισσότερα
ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΟΛΙΒΙΑΝΕΣ ΑΝΔΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟΥ
Περισσότερα
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: Μείωση Τζίρου-Απασχόλησης 2010-2011, Μέτρα για την ανεργία
Περισσότερα
2009 - 2011: Πτώση στην οικοδομή
Περισσότερα
ΟΜΙΚΡΟΝ AE© - 2017