ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Έρευνες Αγοράς - Κλαδικές Αναλύσεις
Σελίδες:  1  2  
Ανάπτυξη 41 Επαγγελματικών Περιγραμμάτων
Το έργο αποτελούσε συνέχεια του έργου -Ανάπτυξη 19 επαγγελματικών περιγραμμάτων- με σκοπό την συστηματική ανάλυση και καταγραφή του περιεχομένου των επαγγελμάτων, καθώς και των τρόπων απόκτησης των απαιτούμενων προσόντων για την άσκησή τους. Το έργο ανατέθηκε από το ΕΚΕΠΙΣ/Υπουργείο Απασχόλησης σε σύμπραξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων (ΓΣΕΕ) και επιχειρήσεων όλων των μεγεθών (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ) το 2009. Η ΟΜΙΚΡΟΝ ανέλαβε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) που είναι το ερευνητικό κέντρο του ΣΕΒ, να κατευθύνει επιστημονικά και να συντονίσει 41 ομάδες μελέτης (μιας για κάθε επάγγελμα), εξασφαλίζοντας ενιαία μεθοδολογία, ποιοτικό έλεγχο και έγκαιρες παραδόσεις.
Ανάπτυξη 19 Επαγγελματικών Περιγραμμάτων
Αντικείμενο του έργου ήταν η συστηματική ανάλυση και καταγραφή του περιεχομένου των επαγγελμάτων, καθώς και των τρόπων απόκτησης των απαιτούμενων προσόντων για την άσκησή τους. Το έργο ανατέθηκε από το ΕΚΕΠΙΣ/Υπουργείο Απασχόλησης σε σύμπραξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων (ΓΣΕΕ) και επιχειρήσεων όλων των μεγεθών (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ) το Νοέμβριο 2007. Η ΟΜΙΚΡΟΝ ανέλαβε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) που είναι το ερευνητικό κέντρο του ΣΕΒ, να κατευθύνει επιστημονικά και να συντονίσει 19 ομάδες μελέτης (μιας για κάθε επάγγελμα), εξασφαλίζοντας ενιαία μεθοδολογία, ποιοτικό έλεγχο και έγκαιρες παραδόσεις.
Απαιτούμενες δεξιότητες αποφοίτων ΤΕΙ στην ειδικότητα Ηλεκτρολογίας
Απαιτούμενες δεξιότητες αποφοίτων ΤΕΙ στην ειδικότητα Τεχνολογίας Πετρελαίου
Πανόραμα Ελληνικής Βιομηχανίας (ΙΟΒΕ)
Ανάγκες τεχνικής εκπαίδευσης στον κλάδο Μεταφορικών Μέσων
Ανάγκες τεχνικής εκπαίδευσης στον κλάδο Λοιπές Βιομηχανίες
Ανάγκες τεχνικής εκπαίδευσης στον κλάδο Προϊόντων Μετάλλου
Υλικά συσκευασίας εξαγώγιμων προϊόντων
Ο κλάδος της μικρής κλίμακας αλιείας στις χώρες της ΕΟΚ
Συνθήκες και προοπτικές του κλάδου κρουαζιερόπλοιων διεθνώς
Επιπτώσεις στην ελληνική βιομηχανία ενόψει του 1992
Σελίδες:  1  2  

 

Δημοσιεύσεις μας
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
Περισσότερα
Επιπτώσεις μείωσης ΦΠΑ εστίασης από 23% σε 13%
Περισσότερα
ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΟΛΙΒΙΑΝΕΣ ΑΝΔΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟΥ
Περισσότερα
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: Μείωση Τζίρου-Απασχόλησης 2010-2011, Μέτρα για την ανεργία
Περισσότερα
2009 - 2011: Πτώση στην οικοδομή
Περισσότερα
ΟΜΙΚΡΟΝ AE© - 2017