ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Περιβάλλον: Διαχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης
Σελίδες:  1  2  3  
Κατάρτιση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ 51/2007(σε εξέλιξη)
Ο κύριος στόχος της μελέτης είναι η προστασία και η διαχείριση των υδατικών πόρων, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, με την οποία εγκαθιδρύεται, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα κοινό πλαίσιο δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων. Με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ καθιερώνονται και εφαρμόζονται κοινές αρχές και κοινά μέτρα για όλα τα Κράτη Μέλη, με θεμελιώδη στόχο τη σταδιακή επίτευξη της ‘‘καλής κατάστασης’’ όλων των υδάτων.
Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (πλην Λεκάνης Απορροής π.Έβρου) (σε εξέλιξη)
Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Νήσων Αιγαίου (Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) (σε εξέλιξη)
Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Ηπείρου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας (σε εξέλιξη)
Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης & υποβοήθησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ σε θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και κοστολόγησης των υπηρεσιών ύδατος
WWF Hellas: MedTrends – Future Trends in the Mediterranean Sea
Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων με άμεση επίπτωση στο θαλάσσιο χώρο, των μελλοντικών προοπτικών εξέλιξης τους και της αποτύπωσης των επιπτώσεών τους στα θαλάσσια ύδατα της λεκάνης της Μεσογείου. Η εταιρεία ΟΜΙΚΡΟΝ ανέλαβε σε σύμπραξη («ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ», «ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ», «Β. ΔΟΜΙΤΣΟΓΛΟΥ – Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», «ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Δρ. ΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ») την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την αποτύπωση των μελλοντικών τάσεων ανάπτυξης των κλάδων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του τουρισμού της Ελλάδας και της Κύπρου. Η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη.
Consulting Services for Undertaking Feasibility Studies of two small-medium multipurpose storage reservoirs of Norera and Borenga in Kenya and Tanzania respectively in the Mara River Basin
H ΟΜΙΚΡΟΝ ανέλαβε ως υπεργολάβος του Αναδόχου G.Karavokyris & Partners SA, την εκπόνησης της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής ανάλυσης των δυο φραγμάτων.
Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007
Ως μέλος κοινοπραξίας στην οποία ανατέθηκε η μελέτη από το ΥΠΕΚΑ, η ΟΜΙΚΡΟΝ έχει την ευθύνη να αναπτύξει μοντέλα ολικής κοστολόγησης των υδατικών πόρων σε κάθε υδατικό διαμέρισμα για όλες τις χρήσεις του νερού (οικιακή, αρδευτική, τουριστική, βιομηχανική κ.α.) σε όλα τα στάδια μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Στη συνέχεια θα αξιολογήσει εναλλακτικά σενάρια κάλυψης των υδατικών αναγκών με έργα βελτιώσεων της διαχείρισης των υδατικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη αφενός το κόστος έργων και αφετέρου το αποτέλεσμα σε όρους διαθεσιμότητας νερού για τους χρήστες, αλλά και σε όρους επιπτώσεων στο περιβάλλον και την εξάντληση των υδατικών πόρων. Τέλος, θα προτείνει τιμολογιακή πολιτική για την ανάκτηση του κόστους.
Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση Μηχανογραφημένου Συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την Οικονομική Ανάλυση της Χρήσης Ύδατος και την Εφαρμογή των Πολιτικών Τιμολόγησης Ύδατος και Ανάπτυξη Πολιτικών Τιμολόγησης Ύδατος στην Κύπρο
1. Ανάλυση χρηματοοικονομικού κόστους υπηρεσίας παροχής νερού ύδρευσης. 2. Ανάλυση χρηματοοικονομικού κόστους υπηρεσίας παροχής νερού άρδευσης. 3. Ανάλυση χρηματοοικονομικού κόστους υπηρεσίας παροχής ανακυκλωμένου νερού. 4. Πολιτικές τιμολόγησης στην υπηρεσία παροχής νερού ύδρευσης. 5. Πολιτικές τιμολόγησης στην υπηρεσία παροχής νερού άρδευσης. 6. Πολιτικές τιμολόγησης στην υπηρεσία παροχής ανακυκλωμένου νερού. 7. Ανάπτυξη μηχανογραφικής εφαρμογής τιμολόγησης νερού ύδρευσης και άρδευσης
Μελέτη για την επιβολή μέτρου εξοικονόμησης πόσιμου νερού με το σύστημα υπερκατανάλωσης (Quota) στην Κύπρο
Η μελέτη αφορούσε την ανάλυση ελαστικοτήτων ζήτησης, την ανάλυση επιπτώσεων επιβολής τέλους υπερκατανάλωσης και πρόταση συστήματος μέτρων για περιορισμό της ζήτησης σε περιόδους λειψυδρίας.
Ανάδειξη γεωτόπων-γεωπάρκων - Συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη
Η εταιρεία ENVECO Α.Ε. ανέλαβε την εκπόνηση του έργου: «Μελέτες σκοπιμότητας και διαχειριστικά σχέδια δημιουργίας γεωπάρκων» του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), με σκοπό την ανάπτυξη διαχειριστικού σχεδίου για τη δημιουργία γεωπάρκων στις περιοχές Βίκου – Αώου και Λαυρεωτικής. Η ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ, ως ειδικός σύμβουλος της αναδόχου εταιρείας είχε αναλάβει να αναπτύξει το στρατηγικό επιχειρηματικό σχεδιασμό του παραπάνω έργου (business/tourist plan, marketing plan), στον οποίο αναλύεται και η μορφή του Φορέα Διαχείρισης για κάθε γεωπάρκο.
Μελέτη Κοστολόγησης Αρδευτικού Νερού στο Κάμπο Χανίων, του Ν. Χανίων
Σελίδες:  1  2  3  

 

Δημοσιεύσεις μας
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
Περισσότερα
Επιπτώσεις μείωσης ΦΠΑ εστίασης από 23% σε 13%
Περισσότερα
ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΟΛΙΒΙΑΝΕΣ ΑΝΔΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟΥ
Περισσότερα
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: Μείωση Τζίρου-Απασχόλησης 2010-2011, Μέτρα για την ανεργία
Περισσότερα
2009 - 2011: Πτώση στην οικοδομή
Περισσότερα
ΟΜΙΚΡΟΝ AE© - 2017